Skaaret Landskap

Mottak og gjenvinning av masser

Vi utfører store og mindre jobber for alt fra parkanlegg, borettslag til eneboliger.

Åpningstider: Man – Tors: 07:00 – 19:00, Fre: 07:00 – 13:30, Lør/Søn: Stengt

Jord- og steinmasser er ofte egnet for gjenvinning som byggeråstoff eller fyllmasser. Gjenvinning reduserer behovet for å utvinne nytt byggeråstoff som ofte er en knapp ressurs. Vi former terreng til ønsket profil eller bearbeider massene til nytt produkt som går tilbake i kretsløpet.

For å sikre en effektiv håndtering av overskuddsmasser er det viktig å legge planer tidlig i prosjektet for hvordan massene skal håndteres. Dette inkluderer å regulere for mottaksområder for mellomlagring og finne gjenvinningsmuligheter i nærheten av prosjektet. En viktig faktor for å kunne gjenvinne massene er god sortering, som kan baseres på både eventuell forurensing, annet avfall, og materialegenskapene til ulike jordlag eller steinfraksjoner. La oss hjelpe deg med planlegging av prosjektet for best mulig sortering og logistikk!

Egenerklæringsskjema – Levering av ikke forurensede masser

Vi bekrefter med dette at vi kun leverer IKKE FORURENSEDE MASSER og at massene er fri for FREMMEDE OG INVADERENDE ARTER.

Informasjon om massene som ønskes levert

Massene som ønskes levert er i henhold til krav satt av Skaaret Landskap AS i forhold til skriv mottakskrav for rene masser?

Vanlige spørsmål

Her finner du svar på de vanligste spørsmålene om mottak og gjenvinning av masser

Avdeling for mottak og gjenvinning av masser holder til på Helgelandsmoen i Hønefoss.
Adresse: Gomnesveien 1060, 3512 Hønefoss.

En viktig faktor for å kunne gjenvinne massene er god sortering, som kan baseres på både eventuell forurensing, annet avfall, og materialegenskapene til ulike jordlag eller steinfraksjoner.

Sortering og logistikk er en viktig del av prosjektet, derfor vil du som kunde få profesjonell hjelp fra oss.

Telefon: +47 667 61 770
E-post: post@skaaret.no
Adresse: Drengsrudbekken 11, Postboks 138, 1372 Asker