Åpenhetsloven

Skaaret Landskap omfattes av åpenhetsloven. Lovens formål er å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold ved produksjon av varer og levering av tjenester.

Videre skal bestemmelsene i åpenhetsloven sikre allmenhetens tilgang på informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Vår kartlegging av leverandører og samarbeidspartnere er basert på aktsomhetsvurderinger ved bruk av OECDs modell. Rutinen omfatter både direkte og indirekte kjøp.

Skaaret Landskap vil offentliggjøre en redegjørelse for våre aktsomhetsvurderinger i tråd med åpenhetsloven som gir innblikk i vår virksomhet. Klikk her for vår aktsomhetsvurdering for 2023.