Samspillskontrakter og Prosjektering 

Vi har gjennom flere år bygget et systematisk oppfølgingssystem for gjennomføring av samspillskontrakter. Teamet vårt på samspill er drillet innenfor kontraktsformen og vi står selv for prosjekteringsledelsen. Vi har også faste samarbeidspartnere innenfor alle aktuelle rådgivningstjenester (LARK, RIB, RIVA, RIG). 

Gjennom samspillsprosessen benytter vi et egenutviklet verktøy som følger alle stadier i prosessen, slik at ingenting blir uteglemt. Dette er også viktig for oss i forhold til byggherres involvering i prosessen. Her skal det være åpenhet mellom entreprenør og byggherre gjennom hele prosessen og byggherre har i våre samspillsprosjekter åpent innsyn.