Mangfold

Skaaret Landskap jobber for en likeverdig og inkluderende kultur der alle har like muligheter. Vår tilnærming til mangfold tillater folk med ulik bakgrunn, erfaring og tenkemåte å samarbeide effektivt og prestere maksimalt.

Toleranse og respekt er derfor to viktige verdier til vekst og utvikling. Alle skal føle seg trygge og vurderes ut fra sin kompetanse. Bedriften har tydelige mål og strategier for likestilling og mangfold. Hver ansatt har også ansvar for å bidra til et sunt og inkluderende arbeidsmiljø.