Bærekraft med skaaret

Skaaret landskap har som mål å bidra til en mer bærekraftig fremtid. Vi ønsker å være et foregangsfirma når det gjelder bærekraftige anleggsgartnerløsninger, og vi jobber kontinuerlig med å forberede våre rutiner og prosesser for å redusere vårt miljøavtrykk. For oss handler dette om miljø og klima, sosiale- og økonomiske forhold. Vi legger stor vekt på å velge miljøvennlige løsninger og materialer.

Vi følger nasjonale og internasjonale etiske retningslinjene, og som en ansvarlig bedrift forplikter vi oss til å drive virksomheten ansvarlig, åpen, etisk og i tråd med lover og regler.

Kvalitetssikring av våre leverandører og samarbeidspartnere er en viktig del av vårt arbeid, og vi forventer at de oppfyller de samme krav til bærekraft som vi selv følger.