Hvem er vi?

Gjennom seks tiår har vi vokst og tilpasset oss skiftende landskap og behov. Vi er stolte av vårt engasjement for kvalitet, bærekraft og samfunnsansvar.

Skaaret Landskap er en ledende landskapsentreprenør med over 60 års erfaring. Vår organisasjon består av rundt 160 dyktige medarbeidere og vi omsatte i 2022 for nærmere 350 MNOK. Fra utforming og bygging av nye uteanlegg, til drift, vedlikehold av eksisterende anlegg og produksjon av nødvendige innsatsfaktorer, er vi din komplette partner innen grøntanlegg.

Vårt forretningskonsept er å øke verdien av våre oppdragsgiveres uteanlegg ved å yte tjenester av høy kvalitet med bærekraftige løsninger som sikrer lang levetid. Ved å være bransjeledende på organisasjonsutvikling og fagmiljø skal vi være den foretrukne totalleverandøren i grøntanleggsbransjen.

Virksomhetsområder

Skaaret landskap er delt i flere virksomhetsområder. Nye anlegg utfører kontraktsarbeider og rammeavtaler for offentlige og private oppdragsgivere. Prosjektene er ofte sammensatte, stiller strenge krav til tverrfaglig fagkunnskap og profesjonell prosjektledelse. Vår organisasjon er rigget for å håndtere alle entrepriseformer fra totalentreprise til samspill. 

Avdeling for Vedlikehold og skjøtsel overtar når uteanlegget er ferdigstilt og tatt i bruk av oppdragsgiver. Vi tilbyr service- og rammeavtaler sommer og vinter, og utfører også ambulerende oppdrag. 

Avdeling Sand og jord er lokalisert på Helgelandsmoen hvor vi produserer innsatsfaktorer for egen drift og andre virksomheter på Østlandsområdet. Vi opererer her også et stort massehåndteringsanlegg.

Idrettsanlegg håndteres av Skaaret Landskap sitt datterselskap Bane og Entreprenørservice AS. Vi er ledende på utbygging og vedlikehold av anlegg for fotball, sandvolleyball, friidrett, isidrett med mer. Vi har også spisskompetanse innen golf og utfører nyetableringer, ombygginger og vedlikehold på Norske golfbaner 

Fremtidens bygg- og anleggsbransje

Bransjen vår er i en omstillingsfase i forhold til nye krav til dokumentasjon og oppfølging av kontrakter. Vi har opparbeidet oss god kunnskap på området og dette er også noe vi kontinuerlig arbeider videre med slik at vi henger med på utviklingen. Fremtidens virkelighet for bygg- og anleggsbransjen krever en sterkere organisasjon en det som tradisjonelt sett har vært krevd. Vi ønsker å bidra i denne utviklingen av bransjen! 

Samfunnsansvar er et vesentlig fokusområde for oss i Skaaret Landskap. Vi streber etter å være både den foretrukne arbeidsplassen og den fremste lærlingsbedriften ved å legge vekt på et positivt arbeidsmiljø og tilby omfattende opplæringsmuligheter og videreutdanning for våre ansatte. Parallelt med vårt engasjement for arbeidsmiljø og opplæring, står vår innsats for bærekraft. Vi er dedikert til å utvikle løsninger som ikke bare er bærekraftige på papiret, men som gir reelle, målbare fordeler for miljøet og samfunnet rundt oss.

Skaaret Landskap har som målsetning å være den foretrukne totalleverandøren av landskapstjenester i Norge. Med vår kunnskap og erfaring, tilbyr vi et helhetlig spekter av tjenester som spenner seg fra den innledende idéutviklingen til prosjektets fullførelse. Gjennom seks tiår har vi vokst og tilpasset oss skiftende landskap og behov. Vi er stolte av vårt engasjement for kvalitet, bærekraft og samfunnsansvar. Når du velger Skaaret Landskap, velger du en partner som er dedikert til fremtidens grønne og bærekraftige løsninger for norske uterom.

kontaktskjema

Ring oss på 667 61 770 eller bruk skjemaet