Klima og miljø

Bygg og anleggssektoren har tradisjonelt hatt store klimautfordringer, både fra maskiner og materialbruk. Dette gir oss et stort ansvar, men også store muligheter. Vi skal møte nåtidens behov, men også ta ansvar for kommende generasjoner.

Skaaret Landskap er en pådriver for grønne og bærekraftige løsninger og jobber for å minimalisere belastningen på miljøet. Vi jobber blant annet med effektivisering, ny teknologi, kildesortering og overgang til utslippsfrie energikilder.

Skaaret Landskap er en Miljøfyrtårnbedrift, kontrollmedlem i Grønt Punkt Norge og medlem i Miljøringen. Årlig klima- og miljørapport fra Miljøfyrtårn kan tilgjengeliggjøres ved forespørsel fra kunder eller leverandører til post@skaaret.no.

Skaaret Landskap AS er en Miljøfyrtårnbedrift

Skaaret Landskap AS er en Miljøfyrtårnbedrift, kontrollmedlem i Grønt Punkt Norge og medlem i Miljøringen. Årlig klima- og miljørapport fra Miljøfyrtårn kan tilgjengeliggjøres ved forespørsel fra kunder eller leverandører til post@skaaret.no

Her kan du sende oss forslag til miljøarbeidet vårt