Lærlinger

Skaaret er en opplæringsbedrift, og det betyr at vi er godkjent til å gi fagopplæring og veiledning til lærlinger i maskinfører og anleggsgartnerfaget. Som opplæringsbedrift har vi et ansvar for å utdanne fremtidige fagarbeidere, og bidrar dermed til samfunnets kompetansebehov.

Lærlingordningen er en del av den yrkesfaglige utdanningsveien i Norge, der elever etter å ha fullført to års skolegang kan gå ut i lære i en bedrift. Dette gir dem praktisk erfaring i faget og fører til at de fullfører en fag- eller svenneprøve.

Hos oss vil lærlingen jobbe under tilsyn og veiledning av Skaarets egne faglærer. Faglæreren skal sørge for at lærlingen får den nødvendige praktiske treningen og erfaringen som kreves for å bli dyktig i faget. Lærlingen vil også bidra til arbeidskraften i bedriften, men hovedformålet med læretiden er opplæring og kompetanseutvikling. Les mer om arbeidsdagen til en anleggsgartner her! (link til siden jobb i Skaaret – hverdagen til en anleggsgartner)

Skaaret landskap er den største lærlingsbedriften i Asker kommune, og vi har til enhver tid rundt 20 lærlinger under opplæring i firmaet. Veldig mange av de ledende personene i bransjen i dag startet karrieren sin som lærling i Skaaret landskap.

Link til video: https://www.youtube.com/watch?v=1aHRQ-QrbMU&t=2s