Din sikkerhet for budsjettoppnåelse

Vi har bred erfaring med samspillsentrepriser/samarbeidsprosjekter og ser hvordan dette bidrar til å redusere byggetid, forbedrer totaløkonomien for oppdragsgiver og bidrar til et mer oversiktlig og mindre konfliktfylt prosjekt.

Å planlegge og gjennomføre et vellykket landskapsprosjekt krever nøye planlegging og ekspertise. En viktig faktor for suksess er å involvere landskapsentreprenøren tidlig i prosessen, gjerne så tidlig som ideunnfangelsen. Vår erfaring viser at de mest vellykkede prosjektene er prosjektene hvor vi er tidlig inne og kan bruke vår kompetanse til å utforme prosjektene for å sikre best totaløkonomi, og mest hensiktsmessige løsninger med hensyn til funksjon, materialbruk og bærekraft. 

Ofte ser vi at landskapsentreprenører trekkes inn for sent i prosessen, noe som kan medføre unødvendig prosjektering, ineffektivitet på byggeplass og fordyrende og lite hensiktsmessige løsninger. Dette kan resultere i at prosjektet tar lengre tid og koster mer enn det burde: I selve prosjektfasen, men også gjennom uteanleggets levetid med hensyn til vedlikehold og utbedringer. 

For å sikre best mulig resultat og totaløkonomi bør du derfor involvere landskapsentreprenøren tidlig i prosessen. Ved å samarbeide med oss fra starten av, kan vi bruke vår ekspertise til å utforme prosjektet på en måte som er kostnadseffektivt, funksjonelt, bærekraftig og enkelt å vedlikeholde.