Referanser Skaaret Landskap

Våre tjenester dekker de aller fleste behov innen utomhus- og landskapsarbeider. Høy kompetanse, rask leveringstid, moderne maskinpark og direkte tilgang på en rekke innsatsfaktorer gjør oss konkurransedyktige innen alle former for utomhusarbeider.

Vi oppdaterer stadig vår referanseliste med nye, ferdigstilte prosjekter. Usikker på hva slags jobber vi utfører? Ta en kikk på våre referanser.

Referanser Skaaret Landskap filter

Ferdigstilt: 2022

Nytt aktivitetstilbud med skatepark og kunstgressbane

Ferdigstilt: 2022

De nye gårdene på Bekkestua har opparbeidet et grønt areal over parkeringskjelleren

Ferdigstilt: 2021

Stilrent gårdsrom mellom historiske trehus og moderne arkitektur i Asker sentrum

Ferdigstilt: 2021

Felles takterrasse for beboere på Tjuvholmen

Ferdigstilt: 2020

Jordal idrettspark er en viktig del av det store nye idrettsområdet på Jordal ved Vålerenga som også omfatter Nye Jordal Amfi.

Ferdigstilt: 2020

Ilaparken har fått et løft med nytt forsinknkingsanlegg

Ferdigstilt: 2020

Moderne og dynamisk byrom på Bjørvika

Ferdigstilt: 2020

Moderne gårdsrom og takterrasser på Eufemias plass

Ferdigstilt: 2018

En omfattende transformasjon er nå gjennomført rundt Tøyen torg og området fremstår totalt revitalisert som en levende møteplass

Ferdigstilt: 2017

IL Koll har fått et fantastisk nytt sandvolleyballanlegg på Kringsjå

Ferdigstilt: 2017

På Bleikerhaugen 1 i Asker har Skaaret Landskap levert grunn- og betongarbeider og hageanlegg til en privat boligutbygger.

Ferdigstilt: 2017

Skaaret Landskap har utført arbeidene med utvidelsen av kirkegården i Hakadal.

Ferdigstilt: 2017

Bygningene på Gamle Stabekk skole har eksteriørmessig bevaringsstatus, og dette har vært førende for rehabiliteringen av skolen.

Ferdigstilt: 2017

Skaaret Landskaps arbeider har blant annet omfattet komplette grunnarbeider for nytt skolebygg og utomhusarealer

Ferdigstilt: 2017

Arbeidene omfattet blant annet beplantning, skiferbelegg og en nedsenket bålplass.

Ferdigstilt: 2016

Skaaret landskap har vært ansvarlige for å «sy» de nye utomhusarealene sammen med de gamle.
St. Hanshaugen er en historisk park med stor betydning for Oslos befolkning.

Ferdigstilt: 2016

Flotte nye mingleplasser, ballbinge, lekeområder, parkering og sitteamfi

Ferdigstilt: 2016

Aktivitetspunktet har blitt et fargerikt blikkfang langs den «Grønne åre» som strekker seg fra Bjerkedalen park til Veitvetparken.
For Asker skiklubb har vi bygget rulleskiløype på Føyka, rett ved Asker sentrum. Rulleskiløypa

Ferdigstilt: 2016

Vi har gjort omfattende monteringsarbeider; lekeapparater, labyrint, hinderbane, sandkasser og møblering.

Ferdigstilt: 2015

Et av de viktigste byplanmessige grepene for Bjørvika er almenningene som skal koble det eksisterende byrommet sammen

Ferdigstilt: 2015

Vi blant annet utført steinarbeider, dekker, murer, grøntarealer, løpebane,  montert sykkelstativer og lekeapparater.

Ferdigstilt: 2015

Snarøyveien 34 er et tidligere herskapshus som har blitt konvertert til et ekslusivt konferansested og galleri.

Ferdigstilt: 2015

Vi rev og rehabiliterte eksisterende struktur, etablerte nye trapper, rampe i henhold til UU-krav, rekkverk og beplantning.

Ferdigstilt: 2015

Vi har blant annet utført arbeider med kantstein og brostein og beplantning.

Ferdigstilt: 2015

Området brukes av Nordea-ansatte og lokalt næringsliv, men er tilrettelagt som bruksområde og torg for alle.

Ferdigstilt: 2015

Historiske eiendom i Asker, og under byggeperioden har det vært betydelige grunn-, stein-, tre- og beplantningsarbeider.

Ferdigstilt: 2015

Skaaret landskap har hatt jobben med å rehabilitere og fornye utomhusanlegget som vil gi hovedstaden et nytt, bilfritt og sosialt byrom.

Ferdigstilt: 2015

Skaaret Landskap har hatt utomhusanlegget som blant annet omfatter et skjermet parkområde på baksiden av bygget.

Ferdigstilt: 2015

Utomhusanlegget på Hegg skole med blant annet lekeplass, skatepark, ballbinge, fotballbane, kunstinstallasjoner, volleyballbane og mye mer.

Ferdigstilt: 2014

Skaaret Landskap har utført alt utomhusarbeid på Tjuvholmen.

Ferdigstilt: 2014

Skaaret Landskap en utfordring om å fullføre banen innen Norway Cup skulle gå av stabelen på sensommeren.

Ferdigstilt: 2014

Opparbeidelse av bekkefar og damanlegg, belegningstein, installasjoner, takhager og beplantning.

Ferdigstilt: 2014

arbeidet inkluderer grunnarbeider, riving av eksisterende struktur, beleggningsstein, kantstein, murer, beplantning, med mer.

Ferdigstilt: 2013

Skaaret landskap har hatt jobben med opparbeidelsen av 5000 m2 grøntareal.

Ferdigstilt: 2013

Parken er i dag et velbrukt rekreasjonsområde for Groruddalens innbyggere.

Ferdigstilt: 2012

Landskap bygget utomhusarealene som blant annet omfattet skatepark, sandvolleyballbane, organisk utformet betongamfi og mye mer.

Ferdigstilt: 2011

Vi har blant annet bygget tørrmurer i granitt, gjort beplantingsarbeider, lagt

Ferdigstilt: 2011

Stien snor seg langs vannkanten, og sikrer en skånsom passasje for turgåere gjennom et vernet våtmarksområde.

Ferdigstilt: 2011

Vårt selskap har tilegnet seg nyttig erfaring gjennom dette arbeidet og tidligere arbeider i bl.a Lysakerelva og Akerselva.

Ferdigstilt: 2011

Sentralt i arbeidene på Sundvolden var tunet som skulle fungere som et innbydende bindeledd mellom bygningene

Ferdigstilt: 2010

Arbeidene har blant annet innebefattet steinsetting, trapper, murer, beplantning og pleie av eksisterende trær og plantefelt.

Ferdigstilt: 2009

Plassen er universelt utformet og fungerer som en rampe som leder fotgjengere trinnløst fra Akersgata til Fredensborgveien.

Ferdigstilt: 2009

Nytt kontorbygg i Asker, inkludert VA, møbler, murer, grøntanlegg, belegningsstein og plasstøpt betongbelegg.