Sundvolden Hotel

  • Oppstart: 2010
  • Ferdigstilt: 2011
  • Oppdragsgiver: Sundvolden Eiendom
  • Kontraktsverdi: NOK 11,4 mill.

Da Sundvolden Hotell i ved Tyrifjorden skulle bygge nytt parkanlegg ble Skaaret Landskap engasjert som entreprenør. Sentralt i arbeidene på Sundvolden var tunet som skulle fungere som et innbydende bindeledd mellom bygningene. Tunet skulle tilpasses de naturgitte omgivelsene, blant annet med utstrakt bruk av lokal Ringeriksstein i tørrmurer og lokale vekster som beplantning.

Parkanlegget ble tildelt Hole kommunes byggeskikkspris i 2014 med begrunnelsen: «Anlegget er en pryd for Holebygda, og et godt forbilde når det gjelder etablering av hager».

Print Friendly, PDF & Email
Forrige prosjekt
Neste prosjekt

Vår metode er såre enkel

Du forteller oss hva du vil at vi skal gjøre og vi gjør det som skal til for at du får det som du vil. For såpass har vi lært gjennom årene vi har holdt på.

Ingen prosjekter er like og alle kunder har forskjellige behov.

Kontakt oss idag →
Til toppen

Kontaktinformasjon

Ring eller send oss en mail. Velger du å benytte kontakt-skjemaet vil du bli kontaktet av en av våre dyktige medarbeidere.