Western Geco

Status: Ferdig

Prosjektets start: 2009

Ferdigstilt: 2009

  • Oppdragsgiver: Skanska Norge
  • Kontraktsverdi: 5,8 mill

 

Opparbeidelse av utomhusarealer for nytt kontorbygg i Asker, inkludert VA, møbler, murer, grøntanlegg, belegningsstein og plasstøpt betongbelegg.

kontaktskjema

Ring oss på 667 61 770 eller bruk skjemaet