Wesselkvartalet

Status: Ferdig

Prosjektets start: 2021

Ferdigstilt: 2021

  • Oppdragsgiver: Wesselkvartalet AS
  • Kontraktsverdi: 17 mill

Wesselkvartalet er et historisk område med betydelig kulturell og arkitektonisk verdi. Det har en sentral beliggenhet i Asker og er omgitt av historiske bygninger og monumenter. Bygdas myndigheter ønsket å fornye utendørsområdene i Wesselkvartalet for å skape en attraktiv og levende offentlig plass.

Skaaret Landskap fikk i oppgave å utforme og gjennomføre et landskapsprosjekt som ville forbedre området og bevare Wesselskvartalets unike historiske karakter og arv. Landskapsplanen har hatt som formål å forbedre gangveier, møteplasser og grønne områder, med særskilt fokus på å øke fremkommelighet og tilgjengelighet for innbyggere med nedsatt funksjonsevne.

kontaktskjema

Ring oss på 667 61 770 eller bruk skjemaet