Tøyen Torg

Status: Ferdig

Prosjektets start: 2017

Ferdigstilt: 2018

  • Oppdragsgiver: Bymiljøetaten
  • Kontraktsverdi: 12 mill

 

En omfattende transformasjon er nå gjennomført rundt Tøyen torg og området fremstår totalt revitalisert som en levende møteplass med nye butikker, serveringssteder og uteliv, samt et flott, moderne torgområde som binder det hele sammen.

Oslo kommune ønsket å skape en torgflate som representerer Tøyen torg sin historie og Tøyen torg sin plass i lokalmiljøet, i tillegg til at torget skulle være et attraktivt og trygt møtested. Skaaret landskap har vært utførende entreprenør for prosjektet. Selve signaturen er nok det intrikat teppemønsterede gangbelegget bestående av 8 ulike typer tegstein

kontaktskjema

Ring oss på 667 61 770 eller bruk skjemaet