Tofte skole

Status: Ferdig

Prosjektets start: 2015

Ferdigstilt: 2016

  • Oppdragsgiver: Asker entreprenør
  • Kontraktsverdi: 8 mill

 

Lengst syd på Hurumlandet har en ny skole reist seg, og Skaaret Landskap har hatt ansvar for utomhusarbeidet. Flotte nye mingleplasser, ballbinge, lekeområder, parkering og sitteamfi er nå tatt i bruk av elever og lærere ved Tofte skole.

kontaktskjema

Ring oss på 667 61 770 eller bruk skjemaet