Tjuvholmen

Status: Ferdig

Prosjektets start: 2013

Ferdigstilt: 2014

  • Oppdragsgiver: Tjuvholmen Utvikling AS
  • Kontraktsverdi: NOK 30 mill.

 

Skaaret Landskap har utført alt utomhusarbeid på Tjuvholmen. F8 sør en av kontraktene som omfatter den ytterste (sydligste) delen av øya, inkludert blant annet Kavringen brygge. Arbeidene har bestått i omfattende naturstein-, mur- og trearbeider.

Vi har bygget bryggeanlegg, tilførsel for lys- og gassinstallasjoner, utendørs belysning, trapper, rekkverk og kaifronter. Det er brukt mye stål og betong i kanter, forstøtning og møblering. Vi har også gjort mye grøntarbeider på bakkeplan og dessuten en del takhager.

Arbeidene har stilt store krav til koordinering med de øvrige entreprisene ettersom alle utomhusarbeider er ferdigstilt samtidig med bygg.

kontaktskjema

Ring oss på 667 61 770 eller bruk skjemaet