Stasjonsalmenningen

Status: Ferdig

Prosjektets start: 2017

Ferdigstilt: 2020

Prosjektet hadde som mål å skape et moderne og dynamisk bindeledd for fotgjengere mellom jernbanestasjonen og sjøfronten. Siden dette området er høyt trafikkert med et myldrende byliv, og er fult av aktivitet hele året og til alle døgnets tider, er funksjonalitet ekstremt viktig.

Skaaret Landskap utførte grunnarbeid, etablering av ny overflate, plantefelt og beplantning. I tillegg etablerte vi gatevarme, rør mm for utbyggere av et nabofelt innenfor arealet.

Oppdragsgiver: Bjørvika Infrastruktur AS

Kontraktsverdi: 34,4 mill

kontaktskjema

Ring oss på 667 61 770 eller bruk skjemaet