Schandorffs plass / Akersgaten

Status: Ferdig

Prosjektets start: 2008

Ferdigstilt: 2009

  • Oppdragsgiver: Høegh eiendom AS
  • Kontraktsverdi: 10,5 mill

 

Schandorffs plass ble opprettet som et vilkår for Høegh eiendoms utbygging i Akersgata, og utgjør i dag bindeleddet mellom Akersgata, Trefoldighetskirken og det Deichmanske bibliotek. Plassen er universelt utformet og fungerer som en rampe som leder fotgjengere trinnløst fra Akersgata til Fredensborgveien.

kontaktskjema

Ring oss på 667 61 770 eller bruk skjemaet