Rommensletta skulpturpark

Status: Ferdig

Prosjektets start: 2013

Ferdigstilt: 2013

  • Oppdragsgiver: Bymiljøetaten
  • Kontraktsverdi: 8,7 mill

 

Rommensletta skulpturpark ble anlagt på kommunens gamle hovedsøppelfylling på Rommenslatta, nederst i Groruddalen. Parken var en del av områdeløftet på Haugenstua, og ble åpnet med brask og bram og stor folkefest hvor politikere, byadministrasjonen og lokalbefolkningen deltok.

Skaaret Landskap fikk oppdraget med å opparbeide parken. I tillegg hadde vi ansvaret med å installere syv store kunstverk. Parken er i dag et velbrukt rekreasjonsområde for Groruddalens innbyggere.

kontaktskjema

Ring oss på 667 61 770 eller bruk skjemaet