Privateiendom Asker

Status: Ferdig

Prosjektets start: 2013

Ferdigstilt: 2015

  • Oppdragsgiver:
  • Kontraktsverdi:

 

Oppdragsgiver ga Skaaret Landskap ansvaret med å oppgradere utvendige bruksarealer og hageanlegg på sin historiske eiendom i Asker, og under byggeperioden har det vært betydelige grunn-, stein-, tre- og beplantningsarbeider. Oppdragsgiver har hatt stort fokus på kvalitet i alle detaljer og vi har blant annet utført grunnarbeider, omfattende mur- forblending og belegningsarbeider med naturstein, snekkerarbeider og spesialbeplantning.

kontaktskjema

Ring oss på 667 61 770 eller bruk skjemaet