Meglergården og Villa P

Status: Ferdig

Prosjektets start: 2019

Ferdigstilt: 2022

  • Oppdragsgiver: Betonmast Asker og Bærum AS
  • Kontraktsverdi: 5,4 mill

Prosjektet var todelt:

Villa P var første byggetrinn, dannet et mindre, privat hageareal med markterrasse. Andre byggetrinn var Meglergården. Denne danner gater og større gårdsrom med felles opphold, og private takterrasser. Opparbeidet uteareal ligger på taket av parkeringskjeller. Prosjektet er preget av funksjonelle og gjennomarbeidede løsninger, og utformet med tanke på på driftsoptimale løsninger. 

Vårt arbeid omfattet komplett prosjektering, dimensjonering, levering og montering iht beskrivelsen, tegninger og NS.

kontaktskjema

Ring oss på 667 61 770 eller bruk skjemaet