Lysaker Polaris

Status: Ferdig

Prosjektets start: 2014

Ferdigstilt: 2015

  • Oppdragsgiver: NCC
  • Kontraktsverdi: 6,5 mill

 

Lysaker Polaris er et nytt signalbygg på Lysaker med BREEAM sertifisering, utviklet av NCC. Skaaret Landskap har hatt utomhusanlegget som blant annet omfatter et skjermet parkområde på baksiden av bygget.

kontaktskjema

Ring oss på 667 61 770 eller bruk skjemaet