Kunsthøyskolen

Status: Ferdig

Prosjektets start: 2009

Ferdigstilt: 2010

  • Oppdragsgiver: Bundebygg
  • Kontraktsverdi: 4,3 mill

 

På Kunsthøyskolen i Oslo har Skaaret Landskap vært engasjert for å rehabilitere deler av uteområdet på campus. Arbeidene har blant annet innebefattet steinsetting, trapper, murer, beplantning og pleie av eksisterende trær og plantefelt.

kontaktskjema

Ring oss på 667 61 770 eller bruk skjemaet