Heggedal stasjon

Status: Ferdig

Prosjektets start: 2015

Ferdigstilt: 2015

  • Oppdragsgiver: Implenia
  • Kontraktsverdi: 6,5 mill

 

Heggedal er et av Askers fem tettsteder og er et viktig utbyggingsområde i årene fremover. Skaaret Landskap har vært engasjert i forbindelse med nye Heggedal stasjon, og veisystemet rundt den nye stasjonen. Vi har blant annet utført arbeider med kantstein og brostein og beplantning. I tillegg har vi gjort en omfattende forblending av en mur på mer enn 1000 m2.

kontaktskjema

Ring oss på 667 61 770 eller bruk skjemaet