Haugen skole

Status: Ferdig

Prosjektets start: 2016

Ferdigstilt: 2017

  • Oppdragsgiver: Asker entreprenør
  • Kontraktsverdi: 5 mill

 

Prosjektet på Haugen skole har omfattet en fullstendig rehabilitering av både skolebygninger og uteoppholdsarealer for å møte dagens standard og krav til en moderne skole. Skaaret Landskaps arbeider har blant annet omfattet komplette grunnarbeider for nytt skolebygg og utomhusarealer, legging av stein og asfalt, trapper, murer og håndløpere, lekearealer og parkarealer.

kontaktskjema

Ring oss på 667 61 770 eller bruk skjemaet