Hakadal kirkegård

Status: Ferdig

Prosjektets start: 2016

Ferdigstilt: 2017

  • Oppdragsgiver: Nittedal kirkelige fellesråd
  • Kontraktsverdi: 10 mill

 

Skaaret Landskap har utført arbeidene med utvidelsen av kirkegården i Hakadal. Arbeidene har bestått i å omforme areal som tidligere var delvis skog, dyrket mark og grusparkering til ny fungerende kirkegård. Jobben inkluderte blant annet omfattende grunn-, terreng- og steinarbeider.

kontaktskjema

Ring oss på 667 61 770 eller bruk skjemaet