Gamle Stabekk skole

Status: Ferdig

Prosjektets start: 2016

Ferdigstilt: 2017

  • Oppdragsgiver: Bjerk-Lind bygg
  • Kontraktsverdi: 10 mill

 

Bygningene på Gamle Stabekk skole har eksteriørmessig bevaringsstatus, og dette har vært førende for rehabiliteringen av skolen. Grunnet omfattende grunnarbeider, herunder energibrønner og underjordisk teknisk rom ble det også besluttet å fullstendig rehabilitere utomhusarealet med ny lekeplass, ballbinge, bordtennisbord, amfi, benker, beplantning, ny asfalt og steinsetting

kontaktskjema

Ring oss på 667 61 770 eller bruk skjemaet