Elverhøy skole

Status: Ferdig

Prosjektets start: 2016

Ferdigstilt: 2016

  • Oppdragsgiver: Undervisningsbygg Oslo KF
  • Kontraktsverdi: 7,3 mill

 

Høsten 2016 flyttet Blindernveien skole, som er en spesialskole for elever med språk- og lærervansker, til Kringsjå og fikk navnet Elverhøy skole. Skaaret Landskap AS har hatt utendørsentreprisen på dette spennende prosjektet, i regi av Undervisningsbygg. Prosjektet har blant annet omfattet store asfalterte arealer, gummidekker, gressarmering, natursteinsarbeider som kantstein, vannrenner, skiferdekker og brostein. Vi har gjort omfattende monteringsarbeider; lekeapparater, labyrint, hinderbane, sandkasser og møblering. I tillegg har vi montert ca. 250 m2 med lettak og muring av forblending og bærende konstruksjoner med teglstein. Utendørs EL-arbeider, blikk og overvannshåndtering har også vært en del av vår entreprise.

kontaktskjema

Ring oss på 667 61 770 eller bruk skjemaet