Eidsvolls plass

Status: Ferdig

Prosjektets start: 2013

Ferdigstilt: 2014

  • Oppdragsgiver: Statsbygg
  • Kontraktsverdi: 7,8 mill

 

Eidsvolls plass ble offisielt åpnet av ordfører Fabian Stang 14. mai 2014. Skaaret Landskaps arbeider inkluderer grunnarbeider, riving av eksisterende struktur, beleggningsstein, kantstein, murer, beplantning, med mer. Arbeidene med Oslos viktigste offentlige rom var utfordrende da utgravingene avdekket en mer komplisert jobb enn antatt, og en klar deadline var satt til grunnlovsjubileet 14. mai 2014.

Overleveringen ble gjort til avtalt tid, og inkluderte også kunstintallasjonen Liberte, som ble innført som et nytt element mot slutten av arbeidene.

kontaktskjema

Ring oss på 667 61 770 eller bruk skjemaet