Bleikerhaugen 1

Status: Ferdig

Prosjektets start: 2015

Ferdigstilt: 2017

  • Oppdragsgiver:
  • Kontraktsverdi:

 

På Bleikerhaugen 1 i Asker har Skaaret Landskap levert grunn- og betongarbeider og hageanlegg til en privat boligutbygger. Anlegget har en herskapelig fremtoning og det er gjennomgående benyttet gode, varige materialer som granitt, stål og prydplanter. Våre arbeider har blant annet omfattet sprengning og utgraving, støping av parkeringskjeller og fundamenter, VA og grøfter, terrengarrondering, beplantning, gjerder og steinarbeider.

kontaktskjema

Ring oss på 667 61 770 eller bruk skjemaet