Askerdammen

Status: Ferdig

Prosjektets start: 2011

Ferdigstilt: 2011

  • Oppdragsgiver: Betonmast anlegg
  • Kontraktsverdi: 3 mill

 

Askerdammen er et prosjekt i regi av Asker kommune som første ledd i en generell oppgradering av elven som renner gjennom Asker sentrum.

Skaaret Landskap har hatt ansvaret for landskapsarbeidene. Dette omfatter bygging av murene mot elven, etablering av elvebunnen med kulestein og strandsonen med vegetasjon. Det er gjort spesielle tiltak i strandsonen for å tåle erosjon. Dette omfatter utlegging av matter som er forankret i undergrunn og etablering av naturlik elvebeplantning.

Vi har også hatt ansvaret for byggingen av alle veier og plasser i området. Dette omfatter kantstein, trapper, grus og asfaltveier samt møblering og belysning.

Arbeider tett på et slikt elveleie krever god planlegging særlig mht flomperioder. Vårt selskap har tilegnet seg nyttig erfaring gjennom dette arbeidet og tidligere arbeider i bl.a Lysakerelva og Akerselva.

kontaktskjema

Ring oss på 667 61 770 eller bruk skjemaet