Asker Panorama

Status: Ferdig

Prosjektets start: 2013

Ferdigstilt: 2014

  • Oppdragsgiver: OKK
  • Kontraktsverdi: 12 mill

 

Asker Panorama er Askers nye signalbygg, beliggende i Drengrudbekken rett ved E18, og Skaaret Landskap har hatt ansvaret for uteanlegget. Byggherren, Oxer Eiendom, har sett verdien av virkelig flotte utomhusarealer, og våre arbeider inkluderer blant annet opparbeidelse av bekkefar og damanlegg, belegningstein, installasjoner, takhager og beplantning.

kontaktskjema

Ring oss på 667 61 770 eller bruk skjemaet