Akerselvalmenningen nord

Status: Ferdig

Prosjektets start: 2015

Ferdigstilt: 2015

  • Oppdragsgiver: Bjørvika Infrastruktur
  • Kontraktsverdi: NOK 10 mill.

 

Et av de viktigste byplanmessige grepene for Bjørvika er almenningene som skal koble det eksisterende byrommet sammen med fjorden og havnepromenaden. Akerselvalmenningen er et stort infrastrukturprosjekt som åpner ferdsel langs Akerselven til sjøen.

Skaaret Landskap ferdigstilte i 2015 øvre del (nord) der elven krysser under Dronning Eufemias gate. Arbeidet omfatter blant annet natursteinsmurer og kaianlegg.

Vi er også involvert i andre deler av Akerselvalmenning-prosjektet.

kontaktskjema

Ring oss på 667 61 770 eller bruk skjemaet