Veritas 3 på Høvik

  • Oppstart: 2016
  • Ferdigstilt: 2016
  • Oppdragsgiver: Skanska Norge AS
  • Kontraktsverdi: 13 mill

Veritas 3 er et kontorbygg på 10.000 m2 som er blitt bygget på deler av Veritasparken mellom de tidligere byggetrinnene Veritas 1 og Veritas 2. Veritasparken er noe så sjeldent som en offentlig tilgjengelig privateid park, og det var fra starten strenge krav til at nybygget skulle harmonere med den eksisterende kontorbebyggelsen og parkområdet.

Skaaret landskap har vært ansvarlige for å «sy» de nye utomhusarealene sammen med de gamle. Våre arbeider har blant annet omfattet oppfylling og arrondering, kantstein, belegg og murer i naturstein, beplantning og plen, samt diverse faste installasjoner.

Print Friendly, PDF & Email

Vår metode er såre enkel

Du forteller oss hva du vil at vi skal gjøre og vi gjør det som skal til for at du får det som du vil. For såpass har vi lært gjennom årene vi har holdt på.

Ingen prosjekter er like og alle kunder har forskjellige behov.

Kontakt oss idag →
Til toppen

Kontaktinformasjon

Ring eller send oss en mail. Velger du å benytte kontakt-skjemaet vil du bli kontaktet av en av våre dyktige medarbeidere.