Mottak og gjenvinning av gravemasser

Jord- og steinmasser er ofte egnet for gjenvinning som byggeråstoff eller fyllmasser. Gjenvinning reduserer behovet for å utvinne nytt byggeråstoff som ofte er en knapp ressurs. Vi former terreng til ønsket profil eller bearbeider massene til nytt produkt som går tilbake i kretsløpet.

Mottak og gjennvinning av gravemasser
Fra vår avdeling på Helgelandsmoen tilbyr vi vekstmedier til utbygging og vedlikehold av grøntanlegg.

Ta kontakt så bidrar vi gjerne i planleggingen av ditt prosjekt, slik at det skaper forutsetninger for god sortering og logistikk.

God sortering av jord- og steinmassene som tas ut gjennom anleggsarbeider øker mulighetene for gjenvinning. Sorteringen kan gjøres ut fra eventuell forurensning og annet avfall, men også ut fra materialegenskapene til ulike jordlag eller steinfraksjoner. Det er viktig å sørge for at det tidlig i planprosessene settes av tilstrekkelig areal til mellomlagring, sortering og eventuell behandling av massene som ventes å oppstå.

Egenerklæringsskjema – Levering av ikke forurensede masser

Vi bekrefter med dette at vi kun leverer IKKE FORURENSEDE MASSER og at massene er fri for FREMMEDE OG INVADERENDE ARTER.

  Kontaktopplysninger

  Informasjon om massene som ønskes levert


  Rene tørre gravemasserRene jordholdige masser egnet til gjenvinningRene steinmasserRene bløte masser og blåleire

  Hvis nei, med hvilken begrunnelse?

  Ja

  , jeg samtykker i at opplysningene kan lagres og benyttes til dette formål.

  Vår metode er såre enkel

  Du forteller oss hva du vil at vi skal gjøre og vi gjør det som skal til for at du får det som du vil. For såpass har vi lært gjennom årene vi har holdt på.

  Ingen prosjekter er like og alle kunder har forskjellige behov.

  Kontakt oss idag →
  Til toppen

  Kontaktinformasjon

  Ring eller send oss en mail. Velger du å benytte kontakt-skjemaet vil du bli kontaktet av en av våre dyktige medarbeidere.