Trosterud Parsellhage

Status: Ferdig

Prosjektets start: 2021

Ferdigstilt: 2022

  • Oppdragsgiver: Oslo Kommune v/Bydel Alna
  • Kontraktsverdi: 6,6 mill

 

Bydel Alna ønsket å re-etablere parsellhager som et sosialt og rekreasjonelt tilbud for Trosterud Parsellhagelag. Prosjektet har som mål å skape fellesskap og læring rundt urbant hagebruk, og samtidig øke tilgjengeligheten til grøntområder i et urbant miljø.

 

kontaktskjema

Ring oss på 667 61 770 eller bruk skjemaet