Skøyenåsen Skole

Status: Ferdig

Prosjektets start: 2022

Ferdigstilt: 2022

  • Oppdragsgiver: Oslobygg KF
  • Kontraktsverdi: 10,2 mill

 

Skøyenåsen skole ønsket å etablere to midlertidige skolepaviljonger på en eksisterende ballbane som tilhørte en annen entreprise.

 

Skaaret Landskap ble bragt inn for å bygge om skolegården for å kompensere for tapte aktivitetstilbud og fellesarealer. Det ble bygd ballbinge, parkour-park, bordtennisbord, sjakkbord, samt flere sitteplasser og nye grøntarealer. I tillegg ble landskapet tilhørende de nye paviljongene tilpasset, og det ble anlagt ny overvannshåndtering på området.

 

kontaktskjema

Ring oss på 667 61 770 eller bruk skjemaet