Rortunet

Status: Ferdig

Prosjektets start: 2020

Ferdigstilt: 2021

  • Oppdragsgiver: Insenti AS
  • Kontraktsverdi: 29,6 mill

 

Gamle Rortunet kjøpesenter ble revet for å gjøre plass til et mer moderne senter, parkering og boligblokker. Det nye senteret fikk et grønt tak utformet som parkområde utstyrt med lekeplasser, treningsapparater og benker, som er åpent for offentligheten. Områdene rundt er stilistisk og rent utformet med diverse interessepunkter som omringer hele senteret. Både beboere og besøkende har fått et flott grøntareal for sosialt samvær og aktiviteter.

kontaktskjema

Ring oss på 667 61 770 eller bruk skjemaet