Nasjonalmuseet

Status: Ferdig

Prosjektets start: 2018

Ferdigstilt: 2020

  • Oppdragsgiver: Statsbygg
  • Kontraktsverdi: 63 MNOK

 

Prosjektet på Nasjonalmuseet er et av de største og mest prestisjefylte landskapsentreprenørarbeidene i Norge ved utførelsestidspunkt. Arbeidet omfattet både området rundt bygget og den innvendige museumsplassen. Skaaret la granittdekker, installerte belysning, beplantet og gjennomførte omfattende tekniske installasjoner. Det involverte komplekse løsninger innen overvannshåndtering og kabellegging.

kontaktskjema

Ring oss på 667 61 770 eller bruk skjemaet