Gjønnesparken

Status: Ferdig

Prosjektets start: 2021

Ferdigstilt: 2021

  • Oppdragsgiver: Bærum Kommune
  • Kontraktsverdi: 5,1 mill

 

Det har blitt bygget et leke- og aktivitetsområde på tidligere landbruksareal.

Byggherre har anskaffet lekeapparater, og UE stilte med kompetanse ved montering av disse.

Skaaret Landskap har utført fundamentering, montering etter anvisning, tegninger og kravspesifikasjon. Det ble etablert nye overflater for både lek og opphold, beplantning, sitteplasser og sykkelparkering. I dette prosjektet klarte vi å gjenbruke massene på området.

 

kontaktskjema

Ring oss på 667 61 770 eller bruk skjemaet