Eineåsen ungdomsskole

Status: Ferdig

Prosjektets start: 2023

Ferdigstilt: 2024

  • Oppdragsgiver: HENT AS
  • Kontraktsverdi: 11 mill

 

I starten av 2022 ble Eineåsen skole på Rykkinn revet for å bygge et nytt, funksjonelt skolebygg med et variert, trygt og godt skoleområde. Målet var å skape et toppmoderne læringsmiljø med oppgraderte klasserom, samt nye idrettsfasiliteter. Uteområdene er også betydelig forbedret med nye leke- og aktivitetsområder, samt grønne soner.

 

Arbeidene Skaaret Landskap gjorde var asfaltering, oppmerking, fletteverksgjerde og stein- og betongarbeider. Skaaret la plen og vekstjordlag, beplantning av busker og trær, samt tilrettelegging for regnbed.

kontaktskjema

Ring oss på 667 61 770 eller bruk skjemaet