Hegg skole

Utomhusanlegget på Hegg skole med blant annet lekeplass, skatepark, ballbinge, fotballbane, kunstinstallasjoner, volleyballbane og mye mer.

Elverhøy skole

Vi har gjort omfattende monteringsarbeider; lekeapparater, labyrint, hinderbane, sandkasser og møblering.

Naboparken – Grønn åre

Aktivitetspunktet har blitt et fargerikt blikkfang langs den «Grønne åre» som strekker seg fra Bjerkedalen park til Veitvetparken.

Slemmestad ungdomsskole

Landskap bygget utomhusarealene som blant annet omfattet skatepark, sandvolleyballbane, organisk utformet betongamfi og mye mer.

Spikkestad ungdomsskole

Vi blant annet utført steinarbeider, dekker, murer, grøntarealer, løpebane,  montert sykkelstativer og lekeapparater.

Tofte skole

Flotte nye mingleplasser, ballbinge, lekeområder, parkering og sitteamfi

Haugen skole

Skaaret Landskaps arbeider har blant annet omfattet komplette grunnarbeider for nytt skolebygg og utomhusarealer

Kunsthøyskolen

Arbeidene har blant annet innebefattet steinsetting, trapper, murer, beplantning og pleie av eksisterende trær og plantefelt.

Gamle Stabekk skole

Bygningene på Gamle Stabekk skole har eksteriørmessig bevaringsstatus, og dette har vært førende for rehabiliteringen av skolen.