Jordal Idrettspark

Jordal idrettspark er en viktig del av det store nye idrettsområdet på Jordal ved Vålerenga som også omfatter Nye Jordal Amfi.

Gamle Stabekk skole

Bygningene på Gamle Stabekk skole har eksteriørmessig bevaringsstatus, og dette har vært førende for rehabiliteringen av skolen.

Bleikerhaugen 1

På Bleikerhaugen 1 i Asker har Skaaret Landskap levert grunn- og betongarbeider og hageanlegg til en privat boligutbygger.

Veritas 3 på Høvik

Skaaret landskap har vært ansvarlige for å «sy» de nye utomhusarealene sammen med de gamle.