Bleikerhaugen 1

På Bleikerhaugen 1 i Asker har Skaaret Landskap levert grunn- og betongarbeider og hageanlegg til en privat boligutbygger.