Nasjonalmuseet

Teknisk og presist arbeid på rundt det nye Nasjonalmuseet, inkludert den innvendige museumsplassen.

Rortunet

Offentlig park på taket av det nye kjøpesenteret på Rortunet

Wesselkvartalet

Stilrent gårdsrom mellom historiske trehus og moderne arkitektur i Asker sentrum

Jordal Idrettsplass

Nytt aktivitetstilbud for Jordal bydel i Oslo med skatepark og kunstgressbane.

Eidsvolls plass

arbeidet inkluderer grunnarbeider, riving av eksisterende struktur, beleggningsstein, kantstein, murer, beplantning, med mer.

Asker Panorama

Opparbeidelse av bekkefar og damanlegg, belegningstein, installasjoner, takhager og beplantning.

Lysaker Polaris

Skaaret Landskap har hatt utomhusanlegget som blant annet omfatter et skjermet parkområde på baksiden av bygget.

Western Geco

Nytt kontorbygg i Asker, inkludert VA, møbler, murer, grøntanlegg, belegningsstein og plasstøpt betongbelegg.