Wesselkvartalet

Stilrent gårdsrom mellom historiske trehus og moderne arkitektur i Asker sentrum

Eidsvolls plass

arbeidet inkluderer grunnarbeider, riving av eksisterende struktur, beleggningsstein, kantstein, murer, beplantning, med mer.

Asker Panorama

Opparbeidelse av bekkefar og damanlegg, belegningstein, installasjoner, takhager og beplantning.

Lysaker Polaris

Skaaret Landskap har hatt utomhusanlegget som blant annet omfatter et skjermet parkområde på baksiden av bygget.

Western Geco

Nytt kontorbygg i Asker, inkludert VA, møbler, murer, grøntanlegg, belegningsstein og plasstøpt betongbelegg.

Ruseløkkveien gateløp del 1

Skaaret landskap har hatt jobben med å rehabilitere og fornye utomhusanlegget som vil gi hovedstaden et nytt, bilfritt og sosialt byrom.

Nordeahuset

Området brukes av Nordea-ansatte og lokalt næringsliv, men er tilrettelagt som bruksområde og torg for alle.