Rortunet

Offentlig park på taket av det nye kjøpesenteret på Rortunet

Wesselkvartalet

Stilrent gårdsrom mellom historiske trehus og moderne arkitektur i Asker sentrum

Iladalen

Ilaparken har fått et løft av grøntarealer og ny overvannshåndtering med et frodig forsinkningsanlegg og nye vannrenner.

Asker Panorama

Opparbeidelse av bekkefar og damanlegg, belegningstein, installasjoner, takhager og beplantning.

Askerdammen

Vårt selskap har tilegnet seg nyttig erfaring gjennom dette arbeidet og tidligere arbeider i bl.a Lysakerelva og Akerselva.

Privateiendom Asker

Historiske eiendom i Asker, og under byggeperioden har det vært betydelige grunn-, stein-, tre- og beplantningsarbeider.