Wesselkvartalet

Stilrent gårdsrom mellom historiske trehus og moderne arkitektur i Asker sentrum

Iladalen

Ilaparken har fått et løft med nytt forsinknkingsanlegg

Asker Panorama

Opparbeidelse av bekkefar og damanlegg, belegningstein, installasjoner, takhager og beplantning.

Askerdammen

Vårt selskap har tilegnet seg nyttig erfaring gjennom dette arbeidet og tidligere arbeider i bl.a Lysakerelva og Akerselva.

Privateiendom Asker

Historiske eiendom i Asker, og under byggeperioden har det vært betydelige grunn-, stein-, tre- og beplantningsarbeider.

Schandorffs plass / Akersgaten

Plassen er universelt utformet og fungerer som en rampe som leder fotgjengere trinnløst fra Akersgata til Fredensborgveien.

Jordal Idrettspark

Jordal idrettspark er en viktig del av det store nye idrettsområdet på Jordal ved Vålerenga som også omfatter Nye Jordal Amfi.

Gamle Stabekk skole

Bygningene på Gamle Stabekk skole har eksteriørmessig bevaringsstatus, og dette har vært førende for rehabiliteringen av skolen.