Sundvolden Hotel

Sentralt i arbeidene på Sundvolden var tunet som skulle fungere som et innbydende bindeledd mellom bygningene

Leangkollen hotell

Arbeidene omfattet blant annet beplantning, skiferbelegg og en nedsenket bålplass.

Asker Panorama

Opparbeidelse av bekkefar og damanlegg, belegningstein, installasjoner, takhager og beplantning.

Lysaker Polaris

Skaaret Landskap har hatt utomhusanlegget som blant annet omfatter et skjermet parkområde på baksiden av bygget.

Western Geco

Nytt kontorbygg i Asker, inkludert VA, møbler, murer, grøntanlegg, belegningsstein og plasstøpt betongbelegg.

Ruseløkkveien gateløp del 1

Skaaret landskap har hatt jobben med å rehabilitere og fornye utomhusanlegget som vil gi hovedstaden et nytt, bilfritt og sosialt byrom.

Privateiendom Asker

Historiske eiendom i Asker, og under byggeperioden har det vært betydelige grunn-, stein-, tre- og beplantningsarbeider.

Nordeahuset

Området brukes av Nordea-ansatte og lokalt næringsliv, men er tilrettelagt som bruksområde og torg for alle.