Veritas 3 på Høvik

Oppstart: 2016

Ferdigstilt: 2016

Oppdragsgiver: Skanska Norge

Kontraktsverdi: NOK 13 mill

Veritas 3 er et kontorbygg på 10.000 m2 som er blitt bygget på deler av Veritasparken mellom de tidligere byggetrinnene Veritas 1 og Veritas 2. Veritasparken er noe så sjeldent som en offentlig tilgjengelig privateid park, og det var fra starten strenge krav til at nybygget skulle harmonere med den eksisterende kontorbebyggelsen og parkområdet.

Skaaret landskap har vært ansvarlige for å «sy» de nye utomhusarealene sammen med de gamle. Våre arbeider har blant annet omfattet oppfylling og arrondering, kantstein, belegg og murer i naturstein, beplantning og plen, samt diverse faste installasjoner.

Print Friendly, PDF & Email