Tøyen torg

Oppdragsgiver: Bymiljøetaten

Kontraktssum: 12 mill

Oppstart: 2017

Ferdigstilt: 2018

En omfattende transformasjon er nå gjennomført rundt tøyen torg og området fremstår totalt revitalisert som en levende møteplass med nye butikker, serveringssteder og uteliv, samt et flott, moderne torgområde som binder det hele sammen.

Oslo kommune ønsket å skape en torgflate som representerer Tøyen torg sin historie og Tøyen torg sin plass i lokalmiljøet, i tillegg til at torget skulle være et attraktivt og trygt møtested. Skaaret landskap har vært utførende entreprenør for prosjektet. Selve signaturen er nok det intrikat teppemønsterede gangbelegget bestående av 8 ulike typer tegstein

Print Friendly, PDF & Email