Tofte Skole

Oppdragsgiver: Asker Entreprenør

Kontraktsverdi: 8 mill.

Oppstart: 2015

Ferdigstilt: 2016

Lengst syd på Hurumlandet har en ny skole reist seg, og Skaaret Landskap har hatt ansvar for utomhusarbeidet. Flotte nye mingleplasser, ballbinge, lekeområder, parkering og sitteamfi er nå tatt i bruk av elever og lærere ved Tofte skole.

Print Friendly, PDF & Email